Prisuppgifter för montage av vägbommar / trafikhinder